Voorzitter Margret de Jong dankt vrijwilligers

      Reacties uitgeschakeld voor Voorzitter Margret de Jong dankt vrijwilligers

Voorzitter Margret de Jong spreekt Vrijwilligersavond Vincentiusvereniging toe op 15 maart 2019

 

 

 

 

 

 

Vincentius-vrijwiligers komen bij elkaar in ledenvergadering

Op de algemene ledenvergadering van 15 maart 2019 bracht voorzitter Margret de Jong verslag uit van de activiteiten van de Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel. Margret benadrukte dat  “Centraal in onze vergadering staat altijd onze medebewoner te helpen die het financieel even niet kan bolwerken. Ik vind het opvallend hoe iedere keer met veel liefde en enthousiasme dit werk in harmonieuze samenwerking wordt gedaan“.

De meest opvallende activiteiten uit het jaarverslag 2018:

  • De stijging van het aantal cliënten van het voedselbank uitgiftepunt Sint-michielsgestel ging in 2018 verder door. Een verdubbeling van gemiddeld 19 huishoudens per week naar ca. 37 per week aan het einde van het jaar.
  • Zo’n 35-40 kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen waren aanwezig op een door Vincentius georganiseerde kindermiddag.
  • 85 kinderen hebben genoten van een sinterklaasmiddag. Dank zij het enorme succes van de speelgoedactie.
  • Van de Klijnsmagelden (Kindpakket) is in 2018 ca. 4.000 euro besteed aan ca. 25 gezinnen t.b.v. zwemlessen, fietsen voor kinderen die naar de middelbare school gaan, talentontwikkeling en bijdrage schoolkosten.Klijnsmagelden. Alle aanvragen zijn in een persoonlijk gesprek bij de aanvrager thuis besproken. T.g.v. de moeizame samenwerking met de Gemeente Sint-Michielsgestel en de grote hoeveelheid onbezoldigd werk, kon van de vrijwilligers niet langer worden gevergd hiermee door te gaan. Deze samenwerking met de Gemeente is daarom per 1 januari 2019 beëindigd.
  • Vrijwilligers van de thuisadministratie hebben het afgelopen jaar een paar keer hun hulp kunnen aanbieden aan mensen die hun huishoudportemonnee niet goed op orde hebben.
  • In 2018 hebben we dankzij de gulle giften van de inwoners van Sint-Michielsgestel 164 mooie kerstpakketten kunnen samenstellen die door onze vaste groep enthousiaste vrijwilligers tijdig zijn afgeleverd.

Financiële verantwoording

In het afgelopen jaar hebben wij zo’n € 18.000 ontvangen waarvan de helft aan giften en € 8.500 aan Klijnsmagelden voor armoedebestrijding onder kinderen. Daarvan is in 2018 al €12.500 uitgegeven aan de cliënten van de voedselbank, een donatie aan Voedselbank Boxtel, een aanvulling op de levensmiddelen voor de kerstpakketten, aankoop van kerstdozen en aan individuele aanvragen zoals een voorschot op een uitkering, huishoudgeld voor een korte periode, bijdrage voor een kind voor MiniGestel en vakantiegeld. De rest van het geld zal uiteraard ook aan deze doelgroep worden besteed.

Vincentius-vrijwiligers gevraagd om ook mee te denken

Al jaren zijn vele vrijwilligers actief voor de Vincentiusvereniging, Voorzitter Margret de Jong benadrukte dat het bestuur het belangrijk vindt dat vrijwilligers meedenken over hoe we onze doelgroep het beste kunnen helpen. Maar ook om samen terug te kijken en te onderzoeken wat we beter kunnen doen. In een vereniging doe je dat samen met de leden. Daarom is de vrijwilligersavond tevens de jaarlijkse ledenvergadering waarin verantwoording werd afgelegd over de activiteiten en de financiën.

Dank aan vrijwilligers, donateurs en partners!

Voorzitter Margret de Jong

Voorzitter Margret eindigde de avond met de conclusie dat Vincentius het afgelopen jaar weer vele mensen heeft kunnen ondersteunen. Het bestuur hoopt dat we in 2019 nog beter kunnen samenwerken met vrijwilligers, donateurs en partners, aan een goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de hele gemeente Sint-Michielsgestel.
Zij dankte alle donateurs, vrijwilligers, partners voor het werk dat zij het afgelopen jaar voor onze doelgroep hebben verricht.

Afscheid van Wilhelmien en Jacques

Op het einde van de vergadering werd nog in het bijzonder afscheid genomen van twee bestuursleden Wilhelmien van de Wassenberg en Jacques Claerhoudt. Zie hierover meer in de aparte nieuwsberichten.