Afscheid Jacques Claerhoudt na 27 jaar

      Reacties uitgeschakeld voor Afscheid Jacques Claerhoudt na 27 jaar

Jacques Claerhoudt

Afscheid Jacques Claerhoudt na 27 jaar penningmeesterschap

Jacques was sinds 1992 penningmeester van de Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel.

Voorzitter Margret de Jong memoreerde bij zijn afscheid dat hij dit werk deed met grote inzet, betrokkenheid en met grote nauwkeurigheid.

Het werken voor de Vincentiusvereniging ging bij Jacques dieper. Hij was er zelfs mee opgegroeid.  Een paar jaar geleden vond Jacques in het archief van zijn vader een artikeltje uit de krant De Maasbode van 16 januari 1946 over het 100-jarig bestaan van de Vincentiusvereniging in Nederland. Hij had dit als actief lid van de vereniging bewaard tussen al zijn spullen.

Nieuwe armoede in Sint-Michielsgestel

Door pastor van Beurden is Jacques in 1992 benaderd voor het bestuurslidmaatschap. Als directeur van de plaatselijke Rabobank was hij goed op de hoogte van de financiën van veel bewoners uit Den Dungen. De Vincentiusvereniging die in 1853 was opgericht en vele jaren goed werk had verricht voor de lokale bevolking, leidde, vanwege de toename van het welvaartspeil sinds de jaren zestig van de vorige eeuw,  een slapend bestaan. Maar toen er toch weer nieuwe armoede werd geconstateerd, werd de slapende vereniging opgepord om tot nieuw leven te komen. En vanaf die tijd heeft Jacques daaraan meegedaan.

Veel gebeurd bij Vincentius sinds 1992

Er is sinds die jaren veel gebeurd. De voorzitter: “Zo heeft ‘Depot Mol’ lange tijd op je financiële overzicht gestaan, een leuk bedrag waaruit veel individuele hulpaanvragen zijn betaald. Je hebt de opening van het uitgiftepunt van de voedselbank meegemaakt, het opzetten van de thuisadministratie. Je hebt advies gegeven bij het plan voor een kringloopwinkel om vooral heel voorzichtig te zijn.  Vincentiusvereniging Den Dungen ging over de grenzen werken en werd uiteindelijk Vincentiusvereniging voor de gemeente Sint Michielsgestel. Strubbelingen met voedselbank Den Bosch zijn er geweest. Het laatste jaar zijn er de Klijnsmagelden bijgekomen.”

Over al deze en andere onderwerpen is veel vergaderd en de inbreng van Jacques werd volgens de voorzitter zeer gewaardeerd. Tot 2016 ging hij na afloop van iedere vergadering altijd even bij pastor Van Beurden langs om bij te praten.

De voorzitter riep in herinnering dat Jacques onze bankrekening al die jaren uitstekend heeft beheerd.  En de financiële overzichten klopten op de cent. Alles werd altijd op tijd betaald.

Jacques Claerhoudt erelid Vincentius

Aan het einde van haar dankwoord zei de Vincentiusvoorzitter: “Het geld van de Vincentiusvereniging is bij jou in heel goede handen geweest, daar zijn wij allen van overtuigd en zijn wij je heel dankbaar voor. Het spijt ons oprecht dat je ons nu gaat verlaten maar wensen jou en Riet samen nog vele mooie en gezonde jaren toe in Reusel.”

 

Erelid van Vincentius

Als waardering voor zijn jarenlange betrokkenheid bij het werk van Vincentius  is Jacques het erelidmaatschap van de Vincentiusvereniniging aangeboden. Jacques kreeg twee jaar eerder al het onderscheidingsspeldje voor 25-jaar lidmaatschap uitgereikt.