Over Vincentius

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen.

Vincentiusvereniging Sint Michielsgestel is een vrijwilligersorganisatie die maatschappelijke hulp verleent in de dorpen Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Middelrode en Sint-Michielsgestel .

Met vrijwilligers en donateurs willen we een bijdrage
leveren aan een goed leven en gelijke kansen voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Daarbij moeten kinderen onder hen zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan normale maatschappelijke en schoolse activiteiten en gelijke  kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Wij bekommeren ons om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Waar mogelijk proberen we de situatie van mensen structureel te verbeteren. Wij helpen als het noodzakelijk is en geen andere instantie meer kan helpen. Dit is onze missie.

De vereniging kent diverse werkgroepen. Binnen deze werkgroepen organiseren onze vrijwilligers verschillende activiteiten om mensen de hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben.

Lokaal werken we nauw samen met de Gemeente en organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven.

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel is lid van Vincentiusvereniging Nederland

Folder

In bijgaande folder geven we een kort overzicht van wie we zijn en wat we doen. Klik op de link om deze te downloaden.