Over Vincentius

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen.

Vincentiusvereniging Sint Michielsgestel is een maatschappelijke dienstverlenende organisatie. Wij verlenen hulp in de dorpen Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Middelrode en Sint-Michielsgestel .

Met vrijwilligers en donateurs willen we een bijdrage
leveren aan een beter leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Wij bekommeren ons om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk proberen we de situatie van mensen structureel te verbeteren. Wij helpen als het noodzakelijk is en geen andere instantie meer kan helpen. Dit is onze missie.

De vereniging kent diverse werkgroepen. Binnen deze werkgroepen organiseren onze vrijwilligers verschillende activiteiten om mensen de hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben.

Lokaal, landelijk en internationaal werken we nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven.

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel maakt deel uit van Vincentiusvereniging Nederland

Folder

In bijgaande folder geven we een kort overzicht van wie we zijn en wat we doen. Klik op de link om deze te downloaden.