Kerstpakket

Kerstpakketten

Jaarlijks bezorgt Vincentius in december ca. 200-300 kerstpakketten bij mensen die het niet al te breed hebben.

Het samenstellen van kerstpakketten

Daartoe werkt Vincentius samen met de Diaconiegroep Berlicum-Middelrode van de H. Augustinusparochie en andere organisaties.

Op twee zaterdagen in december wordt het winkelend publiek op het Mercuriusplein in Berlicum, verzocht wat extra levensmiddelen te kopen en die af te staan ten bate van de kerst(levensmiddelen) pakketten. De waarde van een pakket bedraagt zo om en nabij de € 40,-. We willen dit graag uitbreiden naar de andere winkelcentra in de Gemeente.

Hoe

Wilt u meer informatie over deze jaarlijkse actie? Neem dan contact op met onze Vincentius-coördinator Kerstpakketten  Kijk voor de criteria eerst onder activiteiten.

De actuele Kerstactie

Kijk onder Nieuws voor de meest recente Kerstactie.