Kerstpakket

Kerstpakketten

Jaarlijks bezorgt Vincentius in december ca. 200 kerstpakketten bij mensen die het niet al te breed hebben.

Het samenstellen van kerstpakketten

Daartoe werkt Vincentius nauw samen met de Diaconiegroep Berlicum-Middelrode van de H. Augustinusparochie.

Op twee zaterdagen in december wordt het winkelend publiek op het Mercuriusplein in Berlicum, verzocht wat extra levensmiddelen te kopen en die af te staan ten bate van de kerst(levensmiddelen) pakketten. De waarde van een pakket bedraagt zo om en nabij de € 40,-

hoe

Wilt u voor uzelf of voor iemand anders hiervoor in aanmerking komen, neem dan contact op met onze Vincentius-coördinator Kerstpakketten  Kijk voor de criteria eerst onder activiteiten.