Activiteiten voor kinderen

Vincentius actief voor kinderen met ouders met een smalle beurs

Vincentiusverening Sint-Michielsgestel biedt ondersteuning om kinderen gelijke kansen te geven deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. We helpen kinderen als zij om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.

Welke zijn onze belangrijkste activiteiten voor kinderen?

We geven (financiële) hulp aan gezinnen met kinderen t/m de middelbare schoolleeftijd. Bijvoorbeeld voor een vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis, muziekles of leergeld. Als andere instanties niet kunnen helpen.

Daarnaast delen we in de zomer aan gezinnen met kinderen tegoedpasjes uit om de (Dungese) kermis te bezoeken.

Ook maken we de deelname mogelijk aan kindervakantieweken (zoals MiniGestel).

En begin december geven we met Sinterklaas tegoedbonnen aan gezinnen met kinderen in de lagere-schoolleeftijd.

Tot slot steunen we ook speciale talentontwikkeling van kinderen op gebied van bijv. sport, muziek, dans, enz.

 

Help! hoe moet ik de sportles voor mijn kinderen betalen?

Je bent een ouder met een heel beperkt inkomen en je hebt geen geld om je kinderen wekelijks te laten sporten of naar muziek- of dansles te sturen.

Soms kun je een beroep doen op de gemeente via loket Wegwijs of Bint-welzijn voor een bijdrage in die kosten. Maar als dat niet kan, kan Vincentius wellicht wel helpen.

Sport en talent ontwikkelen is belangrijk

Aan sport doen of cultureel actief te zijn is belangrijk. Wij beseffen dat ouders soms noodgedwongen andere keuzes moeten maken. Ondanks financiële problemen moeten kinderen zich net als hun leeftijdsgenoten op sociaal en mentaal vlak kunnen ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de kinderen, maar ook voor hun ouders. Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel wil om die reden voorkomen dat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, sociaal worden uitgesloten.

Leergeld, ouderbijdrage en contributie

Als de gemeente niet kan helpen, is de Vincentiusvereniging bereid eenmalig lesgeld of contributie te betalen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor extra onderwijs of om aan een sport of culturele activiteiten te doen.

Het kan daarbij gaan om binnen- of buitenschoolse activiteiten, zoals lidmaatschap van een sportvereniging, zwemles, muziek- of dansles, cultuuractiviteiten, een vrijwillige ouderbijdrage, of geld voor het schoolreisje van de kinderen. Het gaat dus om activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

In Sint-Michielsgestel is Vincentius dus ook actief op het terrein waar in andere gemeenten soms een aparte stichting leergeld bestaat.

Wil je een bijdrage aanvragen voor kinderen?

Wil je voor een van deze activiteiten voor je kinderen in aanmerking komen, volg dan de nieuwsberichten op deze website. Meerderen mensen krijgen automatisch ook een brief. Heb je geen brief met een uitnodiging voor je kinderen gekregen, stuur dan een mailtje naar de Vincentiuscoordinator kinderen: kinderactiviteit@vincentiusgestel.nl. Dan mailen we je alsnog de informatie.

Een bijdrage kan namens de ouder door een tussenpersoon worden aangevraagd, zoals een school, buurtcoach, SchuldHulpMaatje, loket Wegwijs of een professionele schuldhulpverlener.

Soms vragen wij de ouder of de kinderen een kleine eigen bijdrage te betalen. Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Neem contact met ons op, als je meer wilt weten.

 

Klijnsmagelden

Vincentius heeft in de gemeente Sint-Michielsgestel sinds 2018 ervaring opgedaan met het bijstaan van ouders met beperkte middelen. Zo hebben we bijgedragen aan zwemlessen, fietsen om naar de middelbare school te gaan, schoolactiviteiten, lidmaatschap en/of speciale talent-ontwikkeling op gebied van sport, muziek, dans, en andere activiteiten voor kinderen. De uitvoering van de kindbijdragen (Kijnsmagelden) hebben we teruggegeven aan de Gemeente (Zie jaarverslag 2018). Deze worden nu uitgevoerd door Bint-welzijn.