Periodiek schenken en nalatenschap

Steun Vincentius met een periodieke schenking of nalatenschap

U kunt het werk van de Vincentiusvereniging in Sint-Michielsgestel ook steunen door uw:

  • periodieke schenking
  • nalatenschap

Waar kan ik mijn geld doneren om mensen in armoede te helpen?

Periodieke schenkingen

Periodieke schenkingen* of giften aan de Vincentiusvereniging zijn een fiscaal aantrekkelijke manier van geven. Omdat de Vincentiusvereniging een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) is, gelden er voor periodieke schenkingen aan de Vincentiusvereniging geen drempels en geen maxima voor de aftrek van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Uw nalatenschap

Door de Vincentiusvereniging in uw testament op te nemen, levert u een blijvende bijdrage aan de minderbedeelden in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Een mogelijkheid is een legaat te bestemmen voor onze minderbedeelden, door een bedrag te bepalen dat na uw overlijden wordt uitgekeerd. Een andere mogelijkheid is in uw testament vast te leggen dat de Vincentiusvereniging (mede)erfgename wordt van de nalatenschap.

Niet alleen het fiscale voordeel van het schenken of nalaten geeft voldoening, maar veel meer nog het goede gevoel om bij leven of na de dood gezinnen die in armoede leven te helpen. Zij, die het al zo moeilijk hebben, zullen u dankbaar zijn!

Wat doet de Vincentiusvereniging met uw gift?

Giften die Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel ontvangt, komen volledig ten goede aan gezinnen en personen die in armoede leven in de gemeente Sint-Michielsgestel. Wij besteden uw gift (legaat, nalatenschap) aan de hier genoemde activiteiten. Als u een speciaal doel voor ogen heeft, neem dan contact op met onze penningmeester.

Giften zijn vrijgesteld van belasting

Een schenking, legaat van een geldbedrag of een erfenis is vrijgesteld van schenk- of erfbelasting omdat wij een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) zijn. De Vincentiusvereniging is ook een kwalificerende vereniging waardoor periodiek notariële schenkingen aftrekbaar zijn voor u als donateur.

Wilt u iemand spreken over een gift?

Wilt u meer informatie of wilt u graag iemand van Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel spreken over uw testament of periodieke gift? Stuur dan een mail aan penningmeester@vincentiusgestel.nl of bel naar contact. Als u dat wilt maakt een van de bestuursleden, graag met u een afspraak bij een bestuurslid of bij u thuis. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw eigen notaris.

* Hoe schenk ik periodiek?

Een periodieke gift hoeft niet meer via een notaris vastgelegd te worden. U kunt een periodieke gift vastleggen via een wederzijds contract (twee exemplaren). Beide exemplaren worden door u en door de penningmeester van Vincentius ondertekend. Ieder bewaart een exemplaar voor de administratie. De gift die is vastgelegd in het contract is dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Op uw verzoek mailen we u een formulier dat u kunt invullen. Stuur beide exemplaren door u ondertekend naar de Vincentiusvereniging. Na controle en ondertekening van onze kant ontvangt u uw eigen exemplaar retour. De betalingen van de periodieke gift regelt u bij voorkeur via een automatische incasso (waarvoor u de Vincentiusvereniging een machtiging kunt verlenen) of u regelt zelf de overschrijvingen.

Wilt u toch liever de periodieke schenking via een notaris vastleggen dan betaalt de Vincentiusvereniging onder bepaalde voorwaarden de kosten van de notariële akte. Daarvoor is het nodig dat u een volmachtformulier invult en naar ons opstuurt (inclusief een kopie van uw identiteitsbewijs). Onze notaris stelt de akte op waarvan u vervolgens een afschrift krijgt thuisgestuurd. De betalingen van de periodieke schenking regelt u bij voorkeur via een automatische incasso (waarvoor u Vincentiusvereniging een machtiging kunt verlenen) of u regelt zelf de overschrijvingen.

 

U kunt de informatie van deze pagina hier ook als pdf (folder) downloaden.