Een terugblik op 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Een terugblik op 2020

tassen schoonmaakspullen voor gezinnen met smalle beurs

2020 ook een lastig jaar voor armoedegezinnen

Het jaar 2020 zal niet snel uit ons geheugen verdwijnen. Het jaar is nog als “een normaal jaar” begonnen met plannen om ons weer enthousiast in te zetten voor de minderbedeelde medebewoner uit onze gemeente. Al snel bleek in maart dat deze plannen niet zo makkelijk meer uitvoerbaar waren. Corona lag hieraan ten grondslag.

Gelukkig hebben we in het voorjaar het roer om kunnen gooien en heeft Vincentius in korte tijd een prachtige inzamelingsactie voor de voedselbank kunnen houden.

Op initiatief van o.a. de Vincentiusvereniging is in februari 2020 Schuldhulpmaatje Sint-Michielsgestel gestart.

In de zomervakantie is er een leuke activiteit voor kinderen geweest in de Litserborg, met een goochelaar en bingo. De andere geplande zomeractiviteiten zijn helaas niet door kunnen gaan.

Gedurende het gehele jaar is de voedselbank opengebleven. De vrijwilligers van Vincentius hebben op Corona-veilige wijze wekelijks ca. 60 huishoudens van extra voedsel kunnen voorzien. Veel vrijwilligers hebben ook meegeholpen bij de voedselinzamelingsacties voor de voedselbank. Wij hebben alle voedselbankcliënten  ook een paar keer een extra boodschappenbon kunnen geven.

De individuele aanvragen voor financiële ondersteuning door mensen met een bijstandsuitkering of lager hebben we gelukkig allemaal kunnen uitvoeren. Wel hopen we in 2021 meer mensen uit onze doelgroep beter te kunnen bereiken – in samenwerking met de Gemeente.

In het laatste kwartaal hebben we de activiteiten weer opgevoerd. Voor een aantal kinderen liet Sinterklaas leuke cadeautjes achter bij de voordeur, in de week voor kerstmis zijn er 200 goed gevulde kerstpakketten bezorgd en in de laatste week van het jaar heeft Vincentius Sint-Michielsgestel een extra luxe voedseluitgifte gedaan voor de voedselbank. Ook hebben Vincentiusvrijwilligers de Speelgoedbank ondersteund.

Voor dit werk worden vele uren gemaakt. Het is gemakkelijk om in het kort te zeggen wat er zoal gedaan is, maar het werk hiervoor vergt veel voorbereiding, energie en tijd van onze vrijwilligers.

Gelukkig hebben velen in SInt-Michielsgestel ons niet in de kou laten staan. Overweldigend was het om onze bankrekening in april en december te zien oplopen met uw giften. We hebben hiervan al veel uitgegeven aan onze doelgroep, het overgebleven gedeelte wordt in de komende tijd aan hen besteed.

Dank!

Hartelijk dank voor uw financiële hulp en sympathie voor ons werk en wij hopen ook in 2021 weer op u te mogen rekenen.

Bestuur van Vincentiusvereniging Gemeente Sint-Michielsgestel