18 toekomstige SchuldHulpMaatjes

      Reacties uitgeschakeld voor 18 toekomstige SchuldHulpMaatjes

18 vrijwilligers hebben zich aangemeld als toekomstige SchuldHulpMaatjes.

Op donderdagavond 30 oktober 2019 vond in de zaal van Meander de kennismakingsbijeenkomst plaats voor toekomstige SchuldHulpMaatjes.Vijfentwintig personen waren die avond aanwezig waaronder wethouder Peter Raaymakers en drie medewerkers schuldhulpverlening van de gemeente.

Gerard van Barneveld van SchuldHulpMaatje Nederland liet een mooie en interessante presentatie zien. Zijn inleiding begon hij met een quiz met vragen over armoede in Nederland en in onze gemeente om daarna verdere uitleg te geven over het werk van een schuldhulpmaatje.

Ton van de Kerkhof vertelde vervolgens nog wat de huidige stand van zaken is over de op te richten vereniging in onze gemeente.

Uiteindelijk hebben achttien personen zich opgegeven om met de prelearning te starten, een heel mooi resultaat!

 

Ontwikkelingen in de buurt: Den Bosch sluit zich aan bij landelijke Schuldhulproute; koningin Máxima is erbij

Zo’n 200 belangstellenden kwamen woensdag naar de Bossche Verkadefabriek waar in aanwezigheid van koningin Máxima werd gesproken over de aanpak van schulden. Belangrijk onderdeel vormde de landelijke start van de Nederlandse Schuldhulproute. Den Bosch sluit zich hierbij aan.
De Schuldhulproute is een traject waarin bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenvrij te maken door hen weer grip te geven op hun financiële situatie.