Help! hoe moet ik de sportles voor mijn kinderen betalen?

      Reacties uitgeschakeld voor Help! hoe moet ik de sportles voor mijn kinderen betalen?

Je bent een ouder met een heel beperkt inkomen en je hebt geen geld om je kinderen wekelijks te laten sporten of naar muziek- of dansles te sturen. En de Coronatijd maakt het je allemaal nog lastiger.

Soms kun je een beroep doen op de gemeente via loket Wegwijs voor een bijdrage in die kosten. Maar als dat niet kan, kan Vincentius wellicht wel helpen.

Leergeld, ouderbijdrage en contributie

Als de gemeente niet kan helpen, is de Vincentiusvereniging bereid eenmalig lesgeld of contributie te betalen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om aan een sport of culturele activiteiten te doen.

Het kan daarbij gaan om binnen- of buitenschoolse activiteiten, zoals lidmaatschap van een sportvereniging, zwemles, muziek- of dansles, cultuuractiviteiten, een vrijwillige ouderbijdrage, of geld voor het schoolreisje van de kinderen. Het gaat dus om activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Bijdrage aanvragen

Een bijdrage kan namens de ouder ook door een tussenpersoon worden aangevraagd, zoals een school, buurtcoach, SchuldHulpMaatje, loket Wegwijs of een professionele schuldhulpverlener.

Soms vragen wij de ouder of de kinderen een kleine eigen bijdrage te betalen. Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Neem contact met ons op, als je meer wilt weten.