Vincentius vraagt aandacht voor dromen van kinderen

      Reacties uitgeschakeld voor Vincentius vraagt aandacht voor dromen van kinderen

Affiches van politieke partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Michielsgestel op 16 maart 2022.

De gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Michielsgestel zijn op 16 maart 2022. Armoedebeleid heeft de aandacht alle partijen en de helft heeft een of meerdere aanbevelingen van het Rekenkamerrapport uit 2020 (klik!) overgenomen. Vincentius nodigt partijen uit concreter te zijn over hoe ze het armoedebeleid willen verbeteren.

Stevige coördinator armoedebeleid en meer mankracht gewenst

Doordat de gemeente veel uitvoeringstaken vanuit Den Haag erbij krijgt, staat de ambtelijke capaciteit nog meer onder druk. Vincentius vindt het belangrijk dat de Gemeente Sint-Michielsgestel inderdaad haar coördinerende rol beter, meer pro-actief en met daadkracht oppakt. Met meer ambtelijke capaciteit. Kortom de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport opvolgt. Om te zorgen dat de mensen met een minimaal inkomen beter worden bereikt en beter gebruik maken van de reeds bestaande voorzieningen. Immers, de zelfredzaamheid van de doelgroep is vaak laag.

Gelijke kansen voor kinderen met minder draagkrachtige ouders

Kinderen moeten, ondanks de armoedesituatie of door de taalachterstand waarin ze verkeren, zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan normale maatschappelijke en schoolse activiteiten. Ook zij moeten voldoende kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen.
Als het gaat om gelijkheid en gelijke kansen voor kinderen, vindt Vincentius dat je juist voor deze groep veel aandacht moet geven aan onderwijs en de situatie op school. Vincentius wil kinderen kansen te geven hun dromen te realiseren!

Scholen vragen om meer ondersteuning en geld.

Scholen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Uit gesprekken met basis- en middelbare scholen in de Gemeente blijkt dat scholen al veel doen om gelijke kansen voor kinderen met achterstand te creëren. Maar, niet altijd voelen zij zich hierin voldoende ondersteund door de Gemeente.

Veel van de wensen zijn terug te voeren op meer geld. Zoals voor een paar uur per week structurele huiswerkklasbegeleiding met sociaal- emotionele steun voor kinderen met een (taal)achterstand. Voor mediawijsheidstraining om kinderen weerbaar te maken.  Een basisschooldirecteur spreekt over problemen met Tiktok, gokverslaving en kinderen die makkelijk op te hitsen zijn om sociaal er bij te horen. Voor meerdere gezinnen zou een paar uur huishoudelijke/gezinshulp tijdens het spitsuur enorm kunnen helpen. Voor de bemensing van de basisschool-bibliotheek. Of muziekles op instrumenten voor kinderen uit de doelgroep. Onderzoek met de scholen de mogelijkheden om iedereen te laten deelnemen aan een sport, dans, etc.

Pleidooi voor gemeentelijke ‘dromenvangers’.

Meerdere scholen in Gestel zijn enthousiast over het idee om ‘dromenvangers’ aan te stellen die proberen wensen van kinderen te vervullen. In Almere pakken ze armoede aan door kinderen hun toekomstdromen te laten delen en gemeentelijke dromenambtenaren die proberen deze in vervulling te laten gaan. Het Almeerse programma ‘als ik later groot ben’ en ‘dare to dream’ zijn geen potjes met geld. Het is een netwerk van gemeente, bedrijven en scholen, die kinderen naast middelen ook een nieuw perspectief bieden. Armoedebeleid kan stigmatiserend werken. Over dromen heb je een ander gesprek dan als je begint vanuit problemen. Het voordeel van deze aanpak is dat de hele klas de vinger kan opsteken en de meer behoeftige vingers niet uit de toon vallen. Het adagium is: ‘Geef mensen een hengel in plaats van een vis’.

Vóór de dromenaanpak was het effect van het gemeentelijke armoedebeleid in Almere onduidelijk. Nu krijgen kinderen uit gezinnen met een achterstand in Almere spullen en voedsel, maar ook meer kansen een beter leven op te bouwen.

Samenvattend, meer capaciteit en geld. Ga met scholen dromen van kinderen vangen!

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel vraagt de politieke partijen concreet om meer gemeentelijke mankracht en een stevige armoedecoördinator. Start met scholen een pilot om dromen te vangen van kinderen. En onderzoek samen met scholen wat het meest effectief is, wat wel en wat niet werkt. De wensenlijstjes liggen al klaar.

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel ondersteunt jaarlijks honderden minder draagkrachtige huishoudens. Waaronder vele met kinderen.