Voedselbank krijgt straks vast bedrag van Gestel

      Reacties uitgeschakeld voor Voedselbank krijgt straks vast bedrag van Gestel

Hogere bijdrage voor Voedselbankuitgiftepunt in Gestel

Brabants Dagblad (Domien van der Meijden) berichtte op 28 juli dat de Voedselbank Boxtel e.o. voor het uitgiftepunt in Sint-Michielsgestel, van de Gemeente Sint-Michielsgestel een hoger subsidiebedrag krijgt.

Wethouder Peter Raaijmakers meldde deze week dat de Gemeente het variabele bedrag per deelnemer  van 2022 t/m 2025 gaat omzetten naar een vast en hoger bedrag. Het komt neer op 16.500 euro per jaar. De wijziging wordt nog voorgelegd aan de Gemeenteraad.

In het artikel stond echter onjuiste informatie over de aantallen cliënten van de Voedselbank in de gemeente Gestel en de achtergrond van de wijziging.

Aantal cliënten fluctueert: 92 personen in juli 2021

Op dit moment ontvangen 92 personen uit 43 gezinnen wekelijks voedsel van de Voedselbank in het uitgiftepunt in de Gemeente Sint-Michielsgestel. Dit uitgiftepunt wordt bemand door de vrijwilligers van de Vincentiusvereniging.

De correcte cijfers zijn: Eind 2020 werden 54 gezinnen in de gemeente Sint-Michielsgestel ondersteund. Eind 2019 waren dat er 57 en eind 2018 waren het 37 gezinnen die met de Voedseluitgifte moesten rondkomen.

Achtergrond wijziging financieringsgrondslag

De achtergrond van de wijziging van de financiering werd later door wethouder Peter Raaijmakers aan Vincentius als volgt toegelicht:

Tot op heden ontvangt de Voedselbank een bedrag per deelnemer, van de gemeente Sint-Michielsgestel voor het uitvoeren van hun diensten in deze Gemeente. De afgelopen jaren is gebleken dat de vaste kosten die de Voedselbank maakt (denk aan huur in Boxtel, onderhoud, de bus, etc) gestegen zijn, en dat dit beperkt afhankelijk is van het aantal deelnemers. Daarnaast speelt ook mee dat 1 van de 4 partnergemeenten (de gemeente Haaren) sinds 1 januari 2021 niet meer bestaat, waardoor de vaste lasten nu over de 3 nog wel aangesloten gemeenten verdeeld moeten worden. Daarom is voor een beperkte verhoging van de subsidie en een andere financieringsgrondslag gekozen.