Vincentius kon in 2022 meer doen voor de minima in Gestel

      Reacties uitgeschakeld voor Vincentius kon in 2022 meer doen voor de minima in Gestel

Vincentius bedankte haar vrijwilligers voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. Dat gebeurde afgelopen vrijdag 3 maart tijdens de ledenvergadering. Voorafgaand aan het informele deel, deed de voorzitter verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar en werd de jaarrekening 2022 goedgekeurd. Voorts werd Jos Maas gekozen en Sjan van den Hurk herkozen als bestuurslid.

Hoogtepunten uit het jaarverslag van 2022

 

Vincentius gaf in 2022 ruim 35.000 euro aan 600 mensen met een minimaal inkomen

 • 160 mensen (ruim 60 huishoudens) uit Sint-Michielsgestel ontvingen in 2022 wekelijks een voedselpakket van Voedselbank Boxtel e.o. (VB) uit handen van de Vincentiusvrijwilligers
 • Deze doelgroep ontving ook twee keer een extra supermarktbon ter waarde van 40-50 euro en de VB ontving een extra gift
 • Met Kerstmis ontvingen zo’n 230 huishoudens  (ca. 600 personen) een kerstpakket, bestaande uit een groot pakket levensmiddelen, schoonmaakmiddelen en een supermarktbon ter waarde van 50 euro
 • Gezinnen met kinderen kregen in 2022 meerdere keren iets extra’s. Voor 35 kinderen met hun ouders betaalde Vincentius in juni een dagje uit met een bezoek aan de Dungense kermis. 70 jonge gezinnen met 135 kinderen, kregen van Sinterklaas een speelgoedtegoedbon ter waarde van 50 euro. En ze konden gratis speelgoed uitzoeken bij de doorgestarte Speelgoedbank
 • Daarnaast konden we 12 huishoudens bijstaan met individuele financiële hulp bij eerste levensbehoeften
 • Donateurs schonken in 2022 ruim 55.000 euro om dit allemaal mogelijk te maken. We kunnen daardoor zelfs tegen de zomer van dit jaar extra supermarktpasjes uitdelen aan 200-400 huishoudens.

We werkten samen met partners:

 • Ook dit jaar werkten we goed samen met de Gemeente Sint-Michielsgestel om onze doelgroep te kunnen benaderen.
 • Veel (schuld)hulpverleners die werken bij uiteenlopende organisaties verwijzen cliënten naar Vincentius door, als hun mogelijkheden zijn uitgeput. Denk daarbij aan de welzijnswerkers van Bint welzijn, de hulpverleners van de Gemeente, bewindvoerders, schuldhulpmaatje, maatschappelijk werkers enz.
 • Het uitgiftepunt van de Voedselbank Boxtel e.o. (VB) in de gemeente Sint-Michielsgestel wordt sinds jaar en dag bemand door vrijwilligers van Vincentius. De VB levert de levensmiddelen aan en Vincentius zorgt voor de uitgifte.
 • Ook hielp een aantal Vincentiusvrijwilligers bij de voedselinzamelingsacties van de Voedselbank in deze Gemeente.
 • De jaarlijkse Kerstactie werd in 2022 voor de 10e keer georganiseerd door de Diaconiegroep van de H. Augustinusparochie in samenwerking met de Vincentiusvereniging
 • We werken ook samen met de Speelgoedbank, de Kledingbank en de kringloopwinkels in de Gemeente
 • We delen onze kennis en ervaringen in het Armoede-overleg tussen betrokken partijen in de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Aantal donateurs en acties gestegen

 • We zijn blij dat steeds meer mensen, bedrijven en clubs hun betrokkenheid hebben getoond als donateur. Zij hebben vorig jaar samen meer dan 55.000 euro aan giften gedoneerd. Daardoor kunnen we vaker onze cliënten helpen.
 • Door de energiecrisis toonden ruim 30 personen zich solidair met onze doelgroep door hun energietoeslag van 190 euro te doneren
 • Bijzondere vermelding verdienen de volgende donateurs:
 • Kringkloopwinkel Jan Vink (tegoedbon voor alle Gestelse voedselbankcliënten), Voetbalvereniging SCG’18 (donatie voor zomeractie voor jonge gezinnen), Lionsclub Berlicum/Sint-Michielsgestel (VVV-bon voor 135 kinderen), Speelgoedbank (gratis speelgoed uitzoeken door 20 gezinnen), dames Driewiek uit Berlicum (gebreide sjaals voor voedselbankcliënten), Theresiaschool (geld ingezameld voor voedselbank cliënten); Augustinusparochie (grote gift voor supermarktbonnen voor 230 huishoudens); en de Kerstactie van kinderen Roald Dahl school.

Meer groepen zetten zich in voor de minima en we waren meer zichtbaar in de media

 • Vincentius kon in 2022 met activiteiten, persberichten, nieuwsbrieven en website inspelen op de tijdgeest. In de media was veel aandacht voor Corona, inflatie, oorlog in Oekraïne, vluchtelingen en armoede om ons heen. Dat verhoogde de aandacht en betrokkenheid voor onze doelgroep van minima.
 • Een groep van 5 nieuwe vrijwilligers is eind 2022 begonnen de voorbereiding van een culinaire geldwervingsactie rond Pinksteren dit jaar.
 • We voeren gesprekken met een middelbare school die met een actie zich dit jaar wil inzetten voor onze doelgroep. Op school is daarvoor een actiegroep gestart met leraren en leerlingen
 • Gesprekken zijn gevoerd met een serviceclub die in 2023 een wervingsactie gaat voeren voor Vincentiusvereniging Gestel en Vincentius Den Bosch.

Organisatie en vrijwilligers

 • Bij Vincentius zijn ca. 50 vrijwilligers regelmatig actief. Maandelijks zijn er tussen de 20 en 30 vrijwilligers in touw voor onze activiteiten, zoals de wekelijkse voedseluitgifte in ploegendienst op woensdag en donderdag , individuele hulpaanvragen, activiteiten voor gezinnen met kinderen, voorbereiding en uitvoering actiecampagnes en met bestuurlijke activiteiten. Daarnaast verrichten nog vele tientallen vrijwilligers incidentele hand- en spandiensten bij grote acties om bijv. pakketten in te pakken of supermarktbonnen rond te brengen
 • Meerdere nieuwe vrijwilligers hebben zich in 2022 gemeld om samen met anderen een wervingsactie op te zetten of om hand- en spandiensten te verrichten voor onze bestaande activiteiten
 • In april vorig jaar hebben we een gezellige vrijwilligersbijeenkomst (tevens Algemene ledenvergadering) gehouden, waarbij jaarrekening 2021, begroting 2022 en de nieuwe statuten zijn goedgekeurd.

Hartelijk dank!

Alle vrijwilligers, donateurs en partners, namens cliënten en bestuur, hartelijk dank voor jullie enthousiasme en inzet!

 

Uitgelicht:

 

Bij Vincentius telt ieder mens

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen. Onze doelgroep leeft onder inkomstengrens van 120% van bijstand.

We willen een bijdrage leveren aan een goed leven en gelijke kansen voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Daarbij moeten kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

 

Wekelijks een voedselpakket van de voedselbank

Vincentius beheert sinds jaar en dag met haar vrijwilligers het uitdeelpunt van de Voedselbank Boxtel e.o. in de gemeente Sint-Michielsgestel. Daartoe heeft Vincentius afspraken gemaakt met de Voedselbank. VB levert wekelijks de levensmiddelen aan die door de Vincentiusvrijwilligers wekelijks op woensdag en donderdag worden uitgedeeld.

 

Jaarlijkse Kerstactie

De jaarlijkse Kerstactie in Berlicum werd in 2022 voor de 10e keer gehouden. De actie is gebaseerd op afspraken tussen de Augustinusparochie en Vincentius.

 

Individuele hulp

Bij individuele financiële hulp helpen we als het noodzakelijk is en geen andere instantie meer kan helpen. Het gaat dan bijv. om apparatuur, inrichting huis, schoolspullen, fietsen, en overbrugging eerste levensbehoeften.