Inzameling Kerstpakketten Mercuriusplein op 8 december

Ook dit jaar gaat Vincentius weer een voedselinzamelactie houden voor kerstpakketten op zaterdag 1 en 8 december, tussen 9 en 15.30 uur in Berlicum-Middelrode.  We hopen weer tussen de 180 en 200 gezinnen of alleenstaanden met een smalle beurs blij te kunnen maken met een goedgevuld levensmiddelenpakket.

Vrijwilligers van Vincentius staan dan bij de ingang van de supermarkt aan het Mercuriusplein in Berlicum-Middelrode en geven het winkelend publiek een flyer mee.

Ze moedigen de supermarktbezoekers aan om iets te kopen (langhoudbare levensmiddelen) met het verzoek dat na de kassa af te geven bij het standje van Vincentius op het Mercuriusplein.

Er zijn weer boodschappenlijstjes met producten die we graag willen hebben om de kerstpakketten mee te vullen. Als iedereen die het kan missen, één of twee (meer mag natuurlijk ook) producten van dat lijstje koopt, dan komen we al een heel eind. Vele kleine beetjes maken een hele hoop.

Mogen we weer op uw steun rekenen?

Onze slogan is: Ieder mens telt in Berlicum, Middelrode, Gemonde, Den Dungen en St-Michielsgestel

De voedselinzamelactie is een activiteit van Vincentiusvereniging Gemeente Sint-Michielsgestel en de Diaconiegroep Berlicum-Middelrode van de H. Augustinus Parochie.