Organisatie

bestuursleden van Vincentiusvereniging gemeente Sint-Michielsgestel, 2017

De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers, donateurs, partners en bestuur

Onze Vincentiusvereniging wordt gedragen door vrijwilligers die de activiteiten van de vereniging actief steunen en donateurs die onze activiteiten financieel mogelijk maken. Zonder onze partnerorganisaties zou ons werk niet goed mogelijk zijn. Alles ten dienste van mensen die in de marge van de samenleving (dreigen te komen).

 

Bestuur (foto)

 • Margret de Jong-Groenemans (Sint-Michielsgestel) | voorzitter, vrijwilligers
 • Sjan van den Hurk-Sleutjes (Den Dungen)  | secretaris
 • Rutger van Basten Batenburg (Sint-Michielsgestel) | penningmeester, donaties
 • Wilhelmien van de Wassenberg (Ewijk) | contacten Vincentius Nederland
 • Roel Wesstra (Middelrode) | kerstpakketten, publiciteit
 • Albert Swinkels (Den Dungen) | voedselbank
 • Ton van de Kerkhof (Berlicum) | thuishulpadministratie
 • Wout Oliemeulen (Berlicum) | kindbijdrage
 • Mariet Pijnappels (Den Dungen) | lid

Geestelijk adviseur: Pastoor Chris van Beurden (Den Dungen)

Ereleden

 • Jacques Claerhoudt (2019)
 • Tine van Ommen (2018)

Bankgegevens

Bankrekening: NL80 RABO 0112 9320 29  t.n.v. Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel .