Activiteiten voor kinderen

Help! hoe moet ik de sportles voor mijn kinderen betalen?

Je bent een ouder met een heel beperkt inkomen en je hebt geen geld om je kinderen wekelijks te laten sporten of naar muziek- of dansles te sturen.

Soms kun je een beroep doen op de gemeente via loket Wegwijs voor een bijdrage in die kosten. Maar als dat niet kan, kan Vincentius wellicht wel helpen.

Vincentiusverening SInt-Michielsgestel biedt ondersteuning om kinderen gelijke kansen te geven deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. We helpen kinderen als zij om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Je kunt dit vergelijken met de ondersteuning die in andere gemeenten wordt aan geboden door stichtingen onder de naam Leergeld.

Sport en talent ontwikkelen is belangrijk

We begrijpen dat het heel vervelend is te moeten erkennen als je het financieel niet goed kunt bolwerken en je hulp nodig hebt. Aan sport doen of cultureel actief te zijn is belangrijk. Wij beseffen dat ouders soms noodgedwongen andere keuzes moeten maken.

Ondanks financiële problemen moeten kinderen zich net als hun leeftijdsgenoten op sociaal en mentaal vlak kunnen ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de kinderen, maar ook voor hun ouders. Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel wil om die reden voorkomen dat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, sociaal worden uitgesloten.

Leergeld, ouderbijdrage en contributie

Als de gemeente niet kan helpen, is de Vincentiusvereniging bereid eenmalig lesgeld of contributie te betalen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor extra onderwijs of om aan een sport of culturele activiteiten te doen.

Het kan daarbij gaan om binnen- of buitenschoolse activiteiten, zoals lidmaatschap van een sportvereniging, zwemles, muziek- of dansles, cultuuractiviteiten, een vrijwillige ouderbijdrage, of geld voor het schoolreisje van de kinderen. Het gaat dus om activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

In Sint-Michielsgestel is Vincentius dus ook actief op het terrein waar in andere gemeenten soms een aparte stichting leergeld bestaat.

Bijdrage aanvragen

Een bijdrage kan namens de ouder ook door een tussenpersoon worden aangevraagd, zoals een school, buurtcoach, SchuldHulpMaatje, loket Wegwijs of een professionele schuldhulpverlener.

Soms vragen wij de ouder of de kinderen een kleine eigen bijdrage te betalen. Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Neem contact met ons op, als je meer wilt weten.

 

Vincentius actief voor kinderen met ouders met een smalle beurs

Welke zijn onze belangrijkste activiteiten voor kinderen?

We geven (financiële) hulp aan gezinnen met kinderen t/m de middelbare school-leeftijd. Bijvoorbeeld voor een vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis, muziekles of leergeld.

Daarnaast organiseren we in de zomer een leuke kindermiddag op de laatste dag van de Dungense Kermis.

Ook maken we de deelname mogelijk aan kindervakantieweken (zoals MiniGestel).

En eind december organiseren we een sinterklaasmiddag voor kinderen in de lagere-schoolleeftijd. Samen met een sinterklaasactie waarbij inwoners van Gestel speelgoed konden inleveren.

Tot slot steunen we ook speciale talentontwikkeling van kinderen op gebied van bijv. sport, muziek, dans, enz.

Vincentius heeft in de gemeente Sint-Michielsgestel sinds 2018 ervaring opgedaan met het bijstaan van ouders met beperkte middelen. Zo hebben we bijgedragen aan zwemlessen, fietsen om naar de middelbare school te gaan, schoolactiviteiten, lidmaatschap en/of speciale talent-ontwikkeling op gebied van sport, muziek, dans, en andere activiteiten voor kinderen. De uitvoering van de kindbijdragen (Kijnsmagelden) hebben we teruggegeven aan de Gemeente (Zie jaarverslag 2018).

Sinterklaasmiddag in november door Vincentius Sint Michielsgestel.

Gestel heeft in 2018 overvloedig aan Sinterklaas gedacht

Vincentiusvereniging houdt meestal eind november  een Sinterklaasmiddag. Deze activiteit is bedoeld voor kinderen van gezinnen uit Sint Michielsgestel waar speelgoed met Sinterklaas niet vanzelfsprekend is. Het gaat daarbij om kinderen van 0 jaar tot en met groep 8 van de basisschool.

Een Vincentiuswerkgroep van vrijwilligers organiseert dit.

In de zomer een kindermiddag (tijdens de Dungense Kermis)

In juni – op de laatste dag van de Dungense Kermis – organiseren we een kindermiddag voor kinderen van ouders die het niet zo breed hebben. Wat doen we op zo’n middag? Kinderen gaan samen naar een leuke film kijken, terwijl ze mogen genieten van frites, snacks en frisdrank, ze krijgen gratis toegang tot een aantal attracties op de kermis en aan het einde krijgen de kinderen een verrassing mee!

Wil je deelnemen aan activiteiten voor kinderen?

Denk je dat je voor een van deze activiteiten voor je kinderen in aanmerking komt, volg dan de nieuwsberichten op deze website. Meerderen mensen krijgen ook een brief. Heb je geen brief met een uitnodiging voor je kinderen gekregen, stuur dan een mailtje naar de Vincentiuscoordinator kinderen: kinderactiviteit@vincentiusgestel.nl. Dan mailen we je alsnog de informatie.