Disclaimer en privacy

Disclaimer

De op de site getoonde informatie is Vincentiusvereniging gemeente Sint-Michielsgestel (hierna: Vincentius) met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.
Vincentius aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Vincentius.
Vincentius behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Vincentius.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan met ons contact worden opgenomen.

 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verstrekt

Vincentius kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en activiteiten van Vincentius, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier Vincentius verstrekt. Vincentius kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres, uw financiële en gezinsgegevens, voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Waarom Vincentius gegevens nodig heeft

Vincentius Sint-Michielsgestel verwerkt uw persoonsgegevens om persoonlijk of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Hoe lang de Vincentius  gegevens bewaart

Vincentius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien daar geen noodzaak voor is.

Delen met anderen

Vincentius verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vincentius worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vincentius gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Vincentius maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de sleuteltrefwoorden van de Vincentius bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Klik hier voor het privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de Vincentius te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vincentius heeft hier geen invloed op.
De Vincentius heeft Google geen toestemming gegeven om via de Vincentius verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan secretaris@vincentiusgestel.nl .  Vincentius zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Vincentius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vincentius maakt (nog niet) gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Vincentius verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Vincentius op via secretaris@vincentiusgestel.nl

 

De website www.vincentiusgestel.nl is een website van de Vincentiusvereniging gemeente Sint-Michielsgestel .