Thuisadministratie

Thuisadministratie

Vrijwilligers van Vincentius ondersteunen mensen om hun huishoudboekje op orde te krijgen.

Door tijdig die hulp te geven kan voorkomen worden dat zij in een schuldensituatie raken die zij niet meer kunnen overzien.

Voor wie

Mensen die hun financiële administratie niet op orde hebben of dreigen in de schuldsanering te komen.

Hiervoor zijn nu 4 vrijwilligers van Vincentius beschikbaar. Vincentius onderzoekt nu of en hoe zij voor deze vormen van schuldhulpverlening kan samenwerken met de landelijk werkende Stichting Schuldhulpmaatje. Gesprekken daarover zijn gaande.

Hoe

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft en voldoet u aan de criteria (zie activiteiten), neem dan contact op met de Vincentius-coördinator Thuisadministratie

Ook maatschappelijke instellingen kunnen een beroep doen op onze vrijwilliger. Dat laatste uiteraard altijd na overleg met en instemming van de betrokkene.